GIỚI THIỆU 5 BẤT ĐỘNG SẢN TOP

5BDS.TOP là mô hình cộng đồng đầu tư tập trung 5BĐS tốt nhất. Mỗi BĐS có 5 nhà đầu tư.

Đặt điểm nổi bật mô hình là nguyên tắc R5x5:

 1. Đúng 5 nhà đầu tư / 1 BĐS.
 2. 5 người góp vốn đều nhau.
 3. Chốt BĐS trong 5 giờ.
 4. Thanh khoản trong 5 tháng.
 5. Một thời điểm chỉ tập trung 5 BĐS.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn: Cộng đồng đầu tư BĐS uy tín – trách nhiệm xã hội đạt 999 người trong 2 năm đầu.

Sứ mệnh:Chung tay chỉnh trang làm phồn vinh, đẹp thành phố.

Giá trị cốt lõi: Tuân thủ giao ước – không ngừng học tập – chia sẻ thịnh vượng.

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Chỉ tập trung 5 Bất động sản tiềm năng và tốt nhất.

Điều 2: 5 người cùng đầu tư 1 Bất Động Sản cho dù lớn hay nhỏ bởi vì:

 2.1. Vì mô hình này ưu tiên xây dựng uy tín, mối quan hệ bền vững về đầu tư và làm ăn chung với nhau để khi có những cơ hội tốt đến thì cùng chia sẻ nhau để nắm bắt nhau cơ hội đầu tư.

2.2. Chia nhỏ rủi ro trong đầu tư để khuyến khích làm từ Dự án nhỏ.

 2.3. Để đưa vào hợp đồng cách thức phân chia lợi nhuận/rủi ro từng vị trí ít biết động và khung.

Điêu 3: Phân Khúc Sản Phẩm

3.1 Nhóm 1: Nhà/đất đơn lẻ <5 tỷ

3.2 Nhóm 2: Dự án – quy hoạch quy mô >50 tỷ – Những người từng tham gia tối thiểu đầu tư

chung 2 dự án nhóm 1 mới được tham gia.

Điều 4: Giá trị có được từ cộng đồng đầu tư 5BDS.TOP là chia sẻ thông tin cơ hội đầu tư chung. Chính vì thế tính kỷ luật trong đầu tư chung và tuân thủ cam kết, đầu tư tử tế với nhau được đưa lên hàng đầu.

Điều 5: Nguyên tắc 5×5 – Ra quyết định đầu tư không quá 5 giờ, thanh khoản BĐS trong vòng 5 tháng. Tập hợp và đưa ra quyết định đầu tư mỗi BĐS trong vòng 5 giờ sau khi đủ thông tin theo chuẩn 5BDS.TOP (Bổ sung bảng phân tích 5BDS.TOP)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ƯU TIÊN

Đồng nghiệp: Đồng nghiệp hiện tại

Bạn học: Học chung phổ thông, Đại học

Những người làm môi giới BĐS: Để giúp họ trở thành nhà đầu tư

Điều kiện tham gia: Cá nhân có vốn tiền mặt tối thiểu 200 triệu.

Ghi chú: Người thân sống chung hoặc Anh/Chị/Em/Vợ/Chồng/Bố/Mẹ thì chỉ được tham gia khác BĐS. 2 người thân cùng tham gia 1 BĐS được xem là vi phạm.

Đồng nghiệp: Đồng nghiệp hiện tại

Bạn học: Học chung phổ thông, Đại học

Những người làm môi giới BĐS: Để giúp họ trở thành nhà đầu tư

Điều kiện tham gia: Cá nhân có vốn tiền mặt tối thiểu 200 triệu.

Ghi chú: Người thân sống chung hoặc Anh/Chị/Em/Vợ/Chồng/Bố/Mẹ thì chỉ được tham gia khác BĐS. 2 người thân cùng tham gia 1 BĐS được xem là vi phạm.

CÁCH THỨC THAM GIA

Các đối tượng tham gia dạng hội viên với một khoảng phí cố định hàng năm là 1 triệu đồng /năm. Quyền lợi hội viên được mô tả với nội dung riêng biệt tại Diễn đàn. Chỉ những thành viên đã được phê duyệ mới được đăng nhập vào xem nội dung. Hầu hết các thông tin trao đổi và hoạt động được cập nhật và chia sẻ chính thống trong forum.

Học tập chung – Sau khi được phê duyệt tham gia thành viên lần đầu thì phải tham gia một hoàn thành chương trình học online trong 1 tuần hoặc học trực tiêp 4 buổi.

  CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng hợp tác đầu tư chung

  Hợp đồng Mua/Bán BĐS

  Hợp đồng ủy thác đứng tên BĐS

  NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

  Thông tin rõ ràng chính xác: Tất cả các thông tin được đăng lên Forum, Thông tin phải chính xác, rõ ràng.

  Bất cứ thành viên nào vi phạm nguyên tắc đạo: Các hình thức cảnh cáo,

  PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN – RỦI RO

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ